Logo Miasta Sopotu

Przewiń do głównego menu ↓


Urząd Miasta Sopotu

Podstawowe informacje:

Sprawy do załatwienia:

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Nazwa wydziału

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Opis procedury

wniosek (druk) z załącznikami:

- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub
- dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub
- zaświadczenie rejestracyjne poprzedniego właściciela

Formularze

Wniosek
Plik DOC (45 KB)

Miejsce

pokój 88-93, II piętro

Telefon

(0 58) 52 13 792

Godziny pracy

poniedziałek – 10.00 – 18.00 od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30

Okres oczekiwania

do 7 dni

Opłaty administracyjne

26 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

Opłaty skarbowe

Podstawy prawne

Uwagi

Płatności :
- w kasie Urzędu Miasta Sopotu
- przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Sopotu Bank Millenium nr 84 1160 2202 0000 0000 6194 7954

PODSTAWY PRAWNE:

na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 października 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu


Pogoda Kamera